VN-Index: 907.94 +6.99 +0.78%

GTGD : 6,228.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 130.58 +1.38 +1.07%

GTGD : 777.9 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Vinalines dự kiến lỗ 1.140 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018

Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Công ty mẹ - Vinalines dự kiến doanh thu đạt 533 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng...
09:04 27/06/2018

Trong bản công bố thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến kết quả sảng xuất kinh doanh Công ty mẹ - Tổng công ty giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, riêng 6 tháng đầu năm 2018, Công ty mẹ dự kiến doanh thu đạt 533 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2018 bắt đầu có lãi với con số 143 tỷ đồng và những năm sau đó, lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng nhẹ.

Năm 2019, Công ty mẹ - Vinalines đặt mục tiêu doanh thu 1.048 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 221 tỷ đồng. Con số này năm 2020 dự kiến đạt 1.063 tỷ đồng và 279 tỷ đồng.

Trước đó, giai đoạn năm 2015-2016 là thời kỳ vàng son của Công ty mẹ khi mà lợi nhuận sau thuế tăng từ 981,5 tỷ đồng năm 2015 lên đến 2.505 tỷ đồng vào năm 2016. Tuy nhiên, sau đó lại giảm xuống vẻn vẹn 305 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2017.

Lý giải lợi nhuận có sự khác nhau, theo lãnh đạo Vinalines, Tổng công ty đang tập trung tái cơ cấu đội tàu, bán bớt một số tàu không hiệu quả. Đồng thời, phải xử lý tài chính tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó, các khoản chênh lệch đánh giá lại vốn đầu tư giảm so với xác định giá trị doanh nghiệp do giảm giá chứng khoán, thua lỗ hạch toán vào kết quả kinhd oanh.

Các khoản cơ cấu nợ qua DATC phải hạch toán tăng vốn nhà nước. Khi Tổng công ty chuyển sang cổ phần mới được hạch toán thu nhập khác.

Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Vinalines tiết lộ: nhà đầu tư phải đảm bảo năng lực tài chính và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký cổ phần có lãi, không có lỗ luỹ kế.

Đồng thời, phải tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của Vinalines tí nhất 3 năm; không chuyển nhượng cổ phần trong 3 năm; cùng ngành nghề kinh doanh chính hoặc có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính của Vinalines; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, nếu hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính thì vốn điều lệ phải trên 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sau cổ phần hoá là hơn 14.046 tỷ đồng.

Tổng số cổ phần là 1,4 tỷ đơn vị, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 913 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2,3 triệu cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm làm việc tại khu vực nhà nước là 1,6 triệu cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần là 694.900 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 500.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 207,8 triệu cổ phần, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai: 281 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Theo VnEconomy