VN-Index: 876.46 +11.96 +1.38%

GTGD : 4,115.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 116.16 +1.80 +1.57%

GTGD : 414.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

VietinBank bổ nhiệm cán bộ cấp cao

VietinBank bổ nhiệm các trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc khối.
15:57 14/07/2019

 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) có quyết định thay đổi về các cán bộ cấp cao.

VietinBank có quyết định nghỉ hưu đối với nhiều cá nhân gồm bà Phạm Thị Châu, Nguyên Trưởng Phòng Chế độ kế toán (Khối Tài chính); bà Bùi Thị Kim Liên, Nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý thông tin (Khối Khách hàng Doanh nghiệp - KHDN); và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyên Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (Khối Nhân sự VietinBank).

Đồng thời, ngân hàng cũng bổ nhiệm 10 nhân sự cấp cao khác là trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc các khối.

VietinBank bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyết Minh, Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ) giữ chức vụ Phó giám đốc Khối Bán lẻ kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ).

Ngân hàng bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình, Phó giám đốc VietinBank Hà Nội giữ chức vụ Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng kiêm Trưởng Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng lớn (Khối Phê duyệt tín dụng).

Ngân hàng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Thẻ, BIDV giữ chức vụ Phó giám đốc, giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ).

VietinBank điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phi, Giám đốc VietinBank Bình Xuyên giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Nợ có vấn đề (Khối Pháp chế và Tuân thủ).

Ngân hàng giao nhiệm vụ phụ trách Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực (Khối Nhân sự) cho bà Đào Tuyết Mai, Phó giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực (Khối Nhân sự).

Ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tùng, Chuyên viên cao cấp, Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn Quốc tế (Khối KHDN) giữ chức vụ Phó Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn Quốc tế (Khối KHDN).

VietinBank bổ nhiệm ông Lê Xuân Nam, Chuyên viên cao cấp Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Vừa và Nhỏ (Khối Phê duyệt tín dụng ) giữ chức vụ Phó Phòng Phê duyệt tín dụng Vừa và Nhỏ (Khối Phê duyệt tín dụng).

Ngân hàng điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà, Phó giám đốc VietinBank Bắc Sài Gòn giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ).

Nhà băng cũng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc VPBank - Phòng Giao dịch Trung Kính kiêm Phó giám đốc VPBank - Chi nhánh Thăng Long giữ chức vụ Phó Phòng Phát triển kinh doanh (Khối Bán lẻ).

Ngân hàng cũng điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Tiền mặt TP HCM (Khối Vận hành) giữ chức vụ Phó phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ (Khối Quản lý rủi ro).

Theo Người Đồng Hành