VN-Index: 662.53 +0.27 +0.04%

GTGD : 2,542.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 92.64 -0.65 -0.69%

GTGD : 366.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

VietABank: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm mạnh, nợ có khả năng mất vốn tăng gần gấp đôi

Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán với lợi nhuận sau thuế của giảm gần 23 tỷ đồng, chỉ còn lãi 98.8 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn của Ngân hàng lại tăng đột biến gần gấp đôi so với con số trước kiểm toán.
16:40 14/05/2018

Theo đó, kết thúc năm 2017, thu nhập thuần của VietABank đạt mức 1.144 tỷ đồng, tăng 37,2% so với năm 2016. 

Tuy nhiên, một số mảng khác của Ngân hàng lại ghi nhận lỗ, có thể kể đến như hoạt động dịch vụ lỗ 7 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 42 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 82 tỷ đồng, hoạt động khác lỗ 73 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của VietABank tăng thêm 15% so với năm trước lên 558 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VietABank đạt 121,8 tỷ đồng, tăng 14,4%, nhưng lợi nhuận sau thuế của VieAbank chỉ đạt 98,8 tỷ đồng, giảm hơn nữa tỷ đồng so với năm 2016. Đặc biệt, con số này đã giảm gần 22,88 tỷ đồng so với kết quả 121,5 tỷ đồng trước kiểm toán.

Không những vậy, việc phân loại chất lượng nợ vay cũng có sự chênh lệch sau kiểm toán. Cụ thể, nợ có khả năng mất vốn của VietABank tăng lên đột biến 1,8 lần từ mức 485 tỷ đồng lên hơn 875 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ đủ tiêu chuẩn của Ngân hàng này cũng giảm hơn 390 tỷ đồng, xuống còn 33.165 tỷ đồng.

Do đó, nợ xấu đến cuối năm 2017 của VietABank đạt mức 915 tỷ đồng, tương đường, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng từ 1,53% lên 2.67% sau kiểm toán.

Tính đến 31/12/2017, VietABank có tổng tài sản đạt 64.434 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 34.402 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 34.226 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,8% và 12,5% so với năm 2016.

Đươc biết, ngày 26/04/2018 vừa qua, VietABank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Theo đó, ĐHĐCĐ Ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với mục tiêu tổng tài sản đạt 70,160 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2017. Huy động vốn và dư nợ cho vay lần lượt đạt 42,990 tỷ đồng và 38,076 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 10% so với thực hiện năm 2017.

Đặc biệt, VietABank cũng đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 312 tỷ đồng, tăng 156% so với thực hiện năm 2017.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ VietABank cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng trong năm 2018 với hai phương án. 

Theo đó, phương án 1 là kết hợp phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ (hơn 35 triệu CP, giá không thấp hơn mệnh giá). Phương án 2 là chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP.

Theo Báo Thời Đại