VN-Index: 862.71 +1.32 +0.15%

GTGD : 2,672.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 109.40 -0.24 -0.22%

GTGD : 341.3 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

VIB chia thưởng 24,1 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

8/7 là ngày đăng ký cuối cùng với cổ đông nhằm nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3% từ nguồn cổ phiếu quỹ.
17:43 25/06/2019

 

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB) thông báo 8/7 là ngày đăng ký cuối cùng chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Nhà băng sẽ sử dụng toàn bộ 24,15 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 3,181%. Việc này không ảnh hưởng đến vốn điều lệ của ngân hàng.

Trước đó, VIB cũng dùng 7,77 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động, cán bộ công nhân viên.

Đầu tháng 6, Hội đồng Quản trị của VIB phê duyệt phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển 1.100 tỷ đồng, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 36 tỷ đồng và lãi lũy kế hơn 274,2 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 7.834 tỷ đồng lên 9.244 tỷ đồng.

Năm 2019, VIB được cổ đông thông qua phương án tăng vốn lên tối đa 10.909 tỷ đồng từ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Sau khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng, VIB sẽ phát hành 18% vốn cho nhà đầu tư mới, tương ứng hơn 166,4 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu chia cho số cổ phần lưu hành tại thời điểm 31/12/2018.

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Tổng tài sản đến cuối năm dự kiến 31%. Tổng dư nợ tín dụng tăng 35%, huy động vốn bao gồm phát hành giấy tờ có giá đạt tăng 34%, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

Trước đó, ngân hàng cũng công bố chốt danh sách cổ đông ngày 6/6, để trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5,67%, dự kiện thanh toán ngày 8/7.

Theo Người Đồng Hành