VN-Index: 1,168.47 +3.04 +0.26%

GTGD : 13,665.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 249.22 +3.02 +1.23%

GTGD : 1,902.8 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

VIB báo lãi sau thuế 9 tháng hơn 2.330 tỷ đồng, tín dụng tăng 28%

VIB báo lãi sau thuế quý III đạt 876 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng hơn 2.332 tỷ.
14:07 21/10/2019

Dư nợ tín dụng tại thời điểm 30/9 đạt 123.223 tỷ đồng, tăng 28%.

Quý III, khoản thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng trên 100%.

Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 92%.

Quý III, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, UPCoM: VIB) đạt 2.207 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 48,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 13%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 150%, trong khi khoản lỗ từ hoạt động ngoại hối tăng 92%. Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro trong quý III đạt 1.024 tỷ đồng, tăng 27% nhưng chi phí dự phòng kỳ này giảm 15% đã giúp ngân hàng báo lãi sau thuế 876 tỷ đồng, tăng 92%.

VIB cho biết tổng thu nhập hoạt động trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III của ngân hàng tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng 103%. Về mức tăng trên 100% của thu nhập ngoài lãi, VIB có văn bản giải trình là nhờ năm 2019 ngân hàng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, đa dạng hoá nguồn thu. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ quý III đạt hơn 1.275 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu. Thu từ hoạt động thu hồi nợ xấu trong 3 quý đầu năm của ngân hàng cũng tăng đáng kể khiến tổng thu lãi thuần từ hoạt động khác tăng 37% so với cùng kỳ 2018.

Kết quả kinh doanh của VIB. Nguồn: BCTC.

Sau 9 tháng, ngân hàng đạt hơn 5.859,7 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 40,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần kỳ này tăng 23,3% so với cùng kỳ và đạt 4.353,8 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 145% lên 1.276 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng lỗ 115 tỷ đồng đến từ hoạt động ngoại hối, gấp đến 5,5 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác tăng 15% lên 217 tỷ đồng nhờ vào khoản thu từ hoạt động thu hồi nợ xấu tăng đáng kể.

Chi phí hoạt động trong 9 tháng ở mức 2.435,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước dự phòng đạt 3.434 tỷ đồng, tăng 57%. Trong khi đó, chi phí dự phòng cũng tăng 11% lên 529 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.915 tỷ đồng, tăng 69,4% và vượt 45% kế hoạch cả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.332 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 175.658 tỷ đồng, tăng 26% so với số đầu năm. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh từ 2.474 tỷ lên thành 7.106 tỷ đồng nhưng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm từ 8.416 tỷ đồng xuống còn 4.297 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 123.223 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng ở mức 28%. Huy động tiền gửi khách hàng đạt 113.716 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,19% đầu năm xuống còn 1,78%, trong đó, tổng nợ xấu ở mức 2.529,8 tỷ đồng, tăng 88,22 tỷ đồng so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của VIB đạt 12.488,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó vốn điều lệ đạt 9.245 tỷ đồng, tăng 18%. Số nhân viên ngân hàng tại thời điểm 30/9 là 6.152 người. Thu nhập bình quân là 24,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Theo Người Đồng Hành