VN-Index: 1,002.91 -7.12 -0.70%

GTGD : 3,393.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 105.15 -0.88 -0.83%

GTGD : 213.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

VCSC báo lãi quý II giảm 30% do hụt thu từ mảng môi giới

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của VCSC đạt 342 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% kế hoạch năm.
15:19 22/07/2019

Chứng khoán Bản Việt - VCSC (HoSE: VCI) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu hoạt động sụt giảm 11% so với cùng kỳ và đạt gần 406 tỷ đồng. Kỳ này, hoạt động môi giới của công ty ghi nhận chỉ 121 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước do thị trường chứng khoán giai đoạn này trầm lắng, giá trị giao dịch giảm mạnh so với cùng kỳ (-40%).

Lãi từ các khoản chu vay và phải thu của VCSC cũng giảm 19% xuống 77,4 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên thành 185 tỷ đồng do công ty đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư.

Kỳ này, chi phí hoạt động và chi phí quản lý đều tăng mạnh 35% và 99,7%, nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 30% xuống còn 139,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 772,8 tỷ đồng, giảm 25%. Lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, giảm 36% so với 6 tháng đầu năm 2018 và hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Hết quý II, tổng tài sản của VCSC đạt 6.187 tỷ đồng, giảm 5% xuống 6.187 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 52% xuống 546,6 tỷ đồng. Khoản mục FVTPL tăng từ 425,3 tỷ đồng lên thành gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang cầm lượng cổ phiếu SCR trị giá 138,5 tỷ đồng, 174,8 tỷ đồng cổ phiếu KDH, 84,7 tỷ đồng cổ phiếu HPG, 95,5 tỷ đồng cổ phiếu VNM.

Các khoản cho vay tăng tăng từ 2.791,6 tỷ đồng lên thành 3.013,5 tỷ đồng.

Theo Người Đồng Hành