VN-Index: 933.09 -5.04 -0.54%

GTGD : 3,119.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 108.09 -1.49 -1.36%

GTGD : 385.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

HAGL Agrico vẫn là công ty con của Tập đoàn HAGL

Tập đoàn HAGL của bầu Đức vừa công bố thông tin bất thường về việc một số thông tin đồn đoán việc HAGL Agrico không còn là công ty con của Tập đoàn.
14:51 20/08/2019

Sau khi HAGL Agrico hoàn tất phát hành cổ phần chuyển đổi, công ty đã công bố danh sách cổ đông lớn. Theo đó, Tập đoàn HAGL chỉ sở hữu 49,24% cổ phần tại HAGL Agrico, nhiều thông tin cho rằng, HAGL của bầu Đức không còn là công tay mẹ của HAGL Agrico.

Trước tin đồn trên, Tập đoàn HAGL đã có bản công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề trên.

Theo công bố thông tin của Tập đoàn HAGL, "gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập việc Công ty chỉ còn sở hữu 49,24% cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico và không còn là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát HAGL Agrico sau đợt tăng vốn điều lệ để chuyển đổi 221.710 trái phiếu thành 221.710.000 cổ phiếu HNG. Công ty xin được giải thích rõ vấn đề như sau:

Căn cứ theo điều 09, Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con: “Trong các trường hợp sau đây, quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con: Các nhà đầu tư khác thỏa thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu; Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thỏa thuận; Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương”.

Căn cứ theo Điều 189 – Công ty mẹ, công ty con, chương VIII – Nhóm Công ty, Luật doanh nghiệp 2014: “Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó; Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên HĐQT, giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó; Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đó.”

Theo đó, mặc dù tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico của Công ty đã giảm còn 49,24% nhưng Công ty vẫn đang nắm quyền kiểm soát đối với HAGL Agrico khi ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico và số lượng thành viên trong HĐQT của HAGL Agrico đại diện cho Công ty vẫn chiếm đa số (4 thành viên trên tổng số 7 thành viên). Như vậy, về mặt luật pháp HAGL Agrico vẫn là công ty con của HAGL và vẫn được hợp nhất Báo cáo tài chính vào Công ty".

Theo Đời sống & Pháp luật