VN-Index: 960.30 -5.76 -0.60%

GTGD : 3,266.4 tỷ VNĐ

HNX-Index: 102.04 -0.32 -0.31%

GTGD : 156.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

TPBank mua tối đa 24 triệu cổ phiếu quỹ

Dự kiến số tiền ngân hàng chi ra khoảng 576 tỷ đồng và nếu thành công, TPBank sẽ sở hữu lượng cổ phiếu quỹ tương đương 2,8% vốn.
09:40 22/05/2019

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) thông qua phương án mua lại tối đa 24 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 2,8% vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018.

Thời gian thực hiện dự kiến là sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu này. Ngày bắt đầu thực hiện dự kiến là sau 10/6 (sau 6 tháng kể từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn gần nhất ngày 10/12).

Tính trên thị giá cổ phiếu TPB ngày 21/5 là 24.050 đồng/cp, ngân hàng dự chi khoảng 576 tỷ đồng để mua lại lượng cổ phiếu quỹ nói trên.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, đến cuối năm 2018, TPBank có khoản lợi nhuận chưa phân phối 1.805 tỷ đồng. Trong quý I năm nay, tổng thu nhập hoạt động đạt 1.886 tỷ đồng, tăng 59%. Lợi nhuận trước thuế 853 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của TPBank là gần 140.000 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2018. Vốn chủ sở hữu đạt 11.300 tỷ đồng.

Theo Người Đồng Hành