VN-Index: 850.74 -4.31 -0.50%

GTGD : 4,714.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 116.23 -0.64 -0.54%

GTGD : 539.3 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

TP. Hà Nội cấm sử dụng tầng 1 chung cư tái định cư để kinh doanh, cho thuê

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng bố trí từ phần diện tích tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư tái định cư theo đúng mục đích, không được sử dụng vào kinh doanh, cho thuê.
11:30 19/06/2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu Nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài chính về việc quản lý tài sản là nhà sinh hoạt cộng đồng được bố trí từ phần diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư tái định cư, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận tài sản công bố trí sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng cần quản lý, sử dụng và kê khai, báo cáo theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước quy định tại Mục 3 Chương III Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chương II Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng này theo đúng mục đích, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

TP. Hà Nội cấm sử dụng diện tích tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư tái định cư để kinh doanh, cho thuê. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã (bao gồm cả UBND các xã, phường, thị trấn) các thủ tục về đất đai theo quy định đối với diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư tái định cư giao UBND xã, phường, thị trấn quản lý, bố trí sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Ngoài ra, về việc vận hành, bảo trì, sửa chữa đối với nhà sinh hoạt cộng đồng được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và pháp luật khác có liên quan. Nguồn kinh phí vận hành, bảo trì, sửa chữa do cộng đồng dân cư tại chung cư tái định cư đóng góp; hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo phân cấp (nếu có) và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính và Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện hoặc báo cáo UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Theo Reatimes.vn

http://reatimes.vn/tp-ha-noi-cam-su-dung-tang-1-chung-cu-tai-dinh-cu-de-kinh-doanh-cho-thue-20200618161943619.html