tong giam doc ngan hang tmcp viet a -

VN-Index: 971.47 +7.19 +0.75%

GTGD : 2,698.0 tỷ VNĐ

HNX-Index: 108.15 +0.23 +0.22%

GTGD : 405.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam