VN-Index: 1,168.47 +3.04 +0.26%

GTGD : 13,665.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 249.22 +3.02 +1.23%

GTGD : 1,902.8 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Tiếp tục huy động được hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 26/8, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.
10:08 28/08/2020

Cụ thể, ngày 26/8, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 1.500 tỷ đồng.

Tiếp tục huy động được hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020.Kho bạc Nhà nước đã huy động được 168.558 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Trong bối cảnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến gần như mọi mặt của nền kinh tế, Chính phủ phải dành nhiều nguồn lực cho an sinh xã hội và tái khởi động, phục hồi nền kinh tế trong nước thì các nguồn thu trong đó có nguồn thu từ trái phiếu là kênh quan trọng để dẫn vốn.

Ngoài ra, từ cuối năm 2019 tới nay ghi nhận nhiều sự đổi mới của Kho bạc Nhà nước trong việc phát hành trái phiếu Chính phủ, những cải cách trên thị trường trái phiếu sơ cấp đã đóng góp vào sự phát triển của thị trường TPCP về quy mô thị trường, cấu trúc kỳ hạn TPCP.

Trong những năm gần đây Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường TPCP đứng ở tốp đầu Châu Á. Theo thống kê của Ngân hàng Phát triển Châu Á, thị trường trái phiếu Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 5% mỗi quý và 15,7% cả năm 2018 – là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trong các thị trường Đông Á mới nổi.

Theo http://thoidaiplus.giadinh.net.vn

http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tiep-tuc-huy-dong-duoc-hon-6000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-d247770.html