VN-Index: 975.52 +5.45 +0.56%

GTGD : 0.0 tỷ VNĐ

HNX-Index: 106.91 +0.50 +0.47%

GTGD : 0.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Thuỷ sản Minh Phú dự kiến trở lại HOSE, tăng vốn gần 3 lần

Cùng với kế hoạch tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, Minh Phú còn đặt mục tiêu lãi sau thuế 990 tỷ, tăng 38% so với kết quả thực hiện năm trước.
10:18 03/03/2018

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Thuỷ sản Minh Phú Lê Văn Quang

Trình kế hoạch niêm yết HOSE, tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố tờ trình họp ĐHCĐ thường niên 2018, trong đó có việc hủy giao dịch UPCoM và đăng ký niêm yết tại HOSE.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018, sau khi được ĐHCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận.

Trước đó, vào ngày 31/3/2015, Minh Phú đã hủy niêm yết HOSE với mong muốn tái cấu trúc và tìm kiếm đối tác ngoại. Tuy nhiên vào tháng 10/2017, công ty đã đăng ký giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 79.000 đồng/cổ phiếu. Trong thời gian hủy niêm yết HOSE, Minh Phú không có nhiều sự thay đổi về cơ cấu cổ đông, không có thêm đối tác chiến lược.

Lần tổ chức Đại hội này, HĐQT trình phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng bằng cách phát hành tăng vốn 1:1; phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ.

Đối với phát hành tăng vốn 1:1, Minh Phú dự kiến phát hành 70 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần và LNST chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ 31/12/2017.

Với phát hành cổ phiếu thưởng, Minh Phú dự kiến phát hành 1,54 triệu cổ phiếu cho cán bộ có chức danh từ Phó giám đốc trở lên hoặc tương đương. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 5 năm.

Minh Phú cũng dự kiến phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư theo một số tiêu chí lựa chọn. HĐQT trình cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách nhà đầu tư cũng như giá bán, thời gian chào bán.

Mục tiêu lãi sau thuế 990 tỷ đồng năm 2018

HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 với doanh thu 18.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 990 tỷ đồng. Con số này lần lượt tăng 8% và 39% so với kết quả thực hiện năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất cũng tăng 15%,đạt 800 triệu USD.

Năm 2017, mặc dù doanh thu thuần vượt 7% kế hoạch nhưng lợi nhuận chỉ thực hiện được 83%. Theo công ty, thị trường tôm cạnh tranh, đặc biệt là các nước như Ấn Độ, Indonesia có giá tôm nguyên liệu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều nên để cạnh tranh được, công ty phải giảm biên lợi nhuận. Hơn nữa, công ty còn một phần tồn kho giá cao của năm 2016 ảnh hưởng tới biên lợi nhuận.

Theo Người Đồng Hành