VN-Index: 876.46 +11.96 +1.38%

GTGD : 4,115.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 116.16 +1.80 +1.57%

GTGD : 414.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ông Đào Quang Trường sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc VDB kể từ ngày 7/6.
09:17 11/06/2019

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) giữ chức Tổng giám đốc kể từ 7/6.

 

Tân Tổng giám đốc VDB Đào Quang Trường (cầm hoa).Nguồn: VDB

Ông Đào Quang Trường được giao tạm phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng VDB từ ngày 1/10/2017 thay cho ông Trần Bá Huấn – nguyên Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng. Sau đó, tháng 11/2017, ông Trường được giao làm Quyền Tổng giám đốc VDB.

Theo giới thiệu của VDB, hiện nay, ban điều hành của ngân hàng này chỉ có 2 thành viên gồm ông Đào Quang Trường và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chí Trang.

VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước... Năm 2018, huy động vốn của VDB đạt 23.691 tỷ đồng (trong đó từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 95% kế hoạch); thực hiện giải ngân vốn tín dụng đầu tư đạt 2.580 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch; thu nợ gốc vốn tín dụng đầu tư đạt 103% kế hoạch, thu nợ lãi đạt 82% kế hoạch. Đối với nguồn vốn ODA, số giải ngân trong năm đạt 4.292 tỷ đồng.

Trong năm 2019, VDB dự kiến huy động khoảng 26.000 tỷ đồng nguồn vốn đáp ứng đủ các nhu cầu thanh khoản, giải ngân trong năm. Đồng thời, VDB cũng đặt mục tiêu giải ngân 5.150 tỷ đồng trong năm nay.

Theo Người Đồng Hành