VN-Index: 985.91 -29.07 -2.86%

GTGD : 4,234.9 tỷ VNĐ

HNX-Index: 116.72 -2.94 -2.46%

GTGD : 837.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

1