VN-Index: 966.18 -1.99 -0.21%

GTGD : 3,007.7 tỷ VNĐ

HNX-Index: 102.94 +0.23 +0.22%

GTGD : 251.9 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

SSI lãi 1.623 tỷ đồng năm 2018, vượt kế hoạch năm

Năm 2018, công ty ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.997 tỷ đồng, tăng trưởng 30,8% so với năm 2017, vượt kế hoạch kinh doanh 17,2%.Tiền và tiền gửi ngân hàng của SSI tại thời điểm cuối năm 2018 lên tới hơn 13.200 tỷ đồng.
17:15 30/01/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý IV và năm 2018.

 

Quý IV/2018, doanh thu của công ty đạt 787 tỷ đồng, trong đó khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 214 tỷ đồng, tăng 59,4% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 173,3 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các khoản chi phí trong kỳ, SSI báo lãi trước thuế 268,4 tỷ đồng.

 

Lũy kế cả năm 2018, công ty ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.997 tỷ đồng, tăng trưởng 30,8% so với năm 2017, vượt kế hoạch kinh doanh 17,2%. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.623 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% và cũng vượt kế hoạch kinh doanh.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2018 của công ty, hoạt động môi giới chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.130,5 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2017. Khoản lãi HTM cũng tăng 59% lên 716 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 37% lên 710,8 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu SSI năm 2018

 

Tại thời điểm kết thúc năm 2018, SSI có tổng tài sản vượt 1 tỷ USD, ở mức 23.825,6 tỷ đồng, tăng 27% so với số đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt 9.155,6 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 6%. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu được ưu tiên cho các hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Các khoản cho vay của SSI vào cuối năm 2018 đạt 5.966,6 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, trong đó, khoản cho vay hoạt động ký quỹ là 5.887,8 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Tiền và tiền gửi ngân hàng của SSI tại thời điểm cuối năm 2018 lên tới hơn 13.200 tỷ đồng trong đó 12.300 tỷ hạch toán dưới các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Nợ phải trả và số dư tiền gửi tại thời điểm cuối năm tăng khá mạnh so với mức đầu năm. Đây là kết quả của hoạt động kinh doanh nguồn vốn một cách tích cực, tiên phong trong các hoạt động triển khai sản phẩm, dịch vụ mới với ngân hàng, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Công ty. Việc SSI có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng từ các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước khẳng định vị thế và uy tín của SSI trên thị trường tài chính.

 

Theo Người Đồng Hành