VN-Index: 662.53 +0.27 +0.04%

GTGD : 2,542.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 92.64 -0.65 -0.69%

GTGD : 366.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

REE: Chi phí lãi vay quý 3 tăng mạnh, ghi nhận hơn 3,000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn

Quý 3/2019, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) báo lãi ròng tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 403 tỷ đồng.
11:41 29/10/2019

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của REE

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của REE

Mới đây, REE đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với kết quả cải thiện cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu thuần của Công ty trong kỳ đạt hơn 1,227 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt gần 403 tỷ đồng, tăng hơn 37%.

Mặc dù doanh thu có tăng trưởng, song lãi gộp của Công ty chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 298.4 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động tài chính cũng như lãi từ các công ty liên doanh/liên kết.

Thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty đạt hơn 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 83 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu tài chính của Công ty đạt tới hơn 94 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Các khoản lãi tiền gửi, cổ tức lợi nhuận được chia và lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư của Công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm hơn 35% về còn 82 tỷ đồng do hoàn nhập giảm giá đầu tư gần 23 tỷ đồng. Khoản hoàn nhập dự phòng chủ yếu là đối với khoản đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh và CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

Thuyết minh tình hình hoạt động tài chính của REE trong quý 3. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của REE

Cần lưu ý, mặc dù chi phí tài chính giảm đáng kể, chi phí lãi vay của REE vẫn gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước (ở mức 102 tỷ đồng).

Đồng thời, Công ty cũng ghi nhận hơn 205 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh/liên kết, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm vào đó, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ được tiết giảm đáng kể. Công ty ghi nhận chi phí bán hàng hơn 18 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 3,565 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng trong kỳ đạt 1,189.3 tỷ đồng, giảm 3.5% so với cùng kỳ năm trước.

Tới cuối quý, tổng tài sản của REE tăng hơn 15.6% so với đầu năm lên mức 17,923 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty ở mức hơn 7,345.5 tỷ đồng, tăng gần 32% so với đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả của Công ty so với đầu năm dịch chuyển theo xu hướng dài hạn. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 35% (đầu năm chiếm 55%), nợ dài hạn chiếm gần tỷ trọng 65% ( đầu năm chiếm 45%).

Các khoản vay nợ dài hạn trong kỳ lên tới hơn 4,223 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu năm. Trong đó, Công ty ghi nhận tới hơn 3,000 tỷ đồng trái phiếu.

Theo FILI