VN-Index: 982.34 +6.29 +0.64%

GTGD : 3,602.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 107.07 +0.33 +0.31%

GTGD : 446.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

PNJ hồi tố toàn bộ khoản dự phòng Ngân hàng Đông Á

Tài sản dài hạn và lãi lũy kế của PNJ đều tăng 79 tỷ đồng trên các BCTC kiểm toán 2017.
17:33 17/08/2018

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa có văn bản giải trình về việc điều chỉnh hồi tố trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ do PwC Việt Nam phát hành 14/8, Ban điều hành PNJ đã quyết định điều chỉnh hồi tố việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho toàn bộ khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng TMCP Đông Á trong năm 2016 trên BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Trên BCTC riêng kiểm toán 2017, khoản mục tài sản dài hạn khác đã tăng thêm 79 tỷ lên 131,8 tỷ đồng do ghi nhận thêm 79 tỷ tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Cùng với việc hồi tố tăng tài sản, vốn chủ sở hữu của PNJ cũng tăng tương ứng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ đạt 847 tỷ trong năm 2017, tăng 79 tỷ đồng.

Điều tương tự diễn ra trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2017, con số tài sản dài hạn khác tăng 79 tỷ đạt 135,5 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của PNJ tăng tương ứng 79 tỷ đồng. Con số cụ thể trên BCTC 2017 là 850,7 tỷ.

Lý giải cho việc hồi tố, PNJ cho biết công ty chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản dự phòng vào Ngân hàng Đông Á trên báo cáo năm 2016 là do ngân hàng này lúc đó thuộc diện kiểm soát đặc biệt. PNJ khi đó đánh giá khả năng thu hồi của khoản dự phòng này trong tương lai là thấp và chưa có kế hoạch để xử lý. Do vậy công ty đã kê khai khoản dự phòng này vào chi phí tạm thời không được khấu trừ khi tính thuế TNDN trên báo cáo năm 2016.

Đến nay, PNJ đã tiến hành đánh giá lại khoản dự phòng đã trích lập này theo quy định liên quan kế toán, thuế. Theo đó, công ty quyết định điều chỉnh hồi tố ghi nhận khoản dự phòng vào BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2017.

Theo Người Đồng Hành