VN-Index: 995.76 +1.57 +0.16%

GTGD : 10,821.8 tỷ VNĐ

HNX-Index: 147.58 -0.59 -0.40%

GTGD : 1,139.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Nhiều "thiếu sót" trong công tác quản lý, sử dụng vốn tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Là doanh nghiệp sở hữu hàng nghìn tỷ đồng, năm 2018, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã để xảy ra nhiều "thiếu sót" trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản.
11:42 30/07/2020

Cảng Cát Lái - một trong những cảng thuộc quản lý của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Iternet.

Doanh nghiệp "khổng lồ" mắc nhiều thiếu sót

Được thành lập theo Quyết định số 352/TTg ngày 13/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ hoạt động theo mô công ty mẹ - công ty con. Ngày 9/2/2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 418/QĐ-BQP chuyển Công ty Tân Cảng Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (gọi tắt là Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn).

Là đơn vị hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như: Dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, dịch vụ lai dắt tàu biển, dịch vụ logistics, dịch vụ khai thuế hải quan, dịch vụ vệ sinh tàu biển, dịch vụ khu vực cảng mở, mua bán phân loại, lưu trữ, bảo quản, sửa chữa bao gói, đóng gói hàng hóa (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật); sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải; bốc xếp hàng hóa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa…

Hiện, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn có 5 công ty TNHH MTV do Tổng Cty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 16 công ty là công ty cổ phần do Tổng Cty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 10 công ty do công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Năm 2018, tổng doanh thu toàn Tổng Cty đạt 17.439 tỷ đồng tăng 63,79% doanh thu thực hiện năm 2017, trong đó: Công ty mẹ đạt 8.269 tỷ đồng, tăng 19,27% so với doanh thu thực hiện năm 2017; Các công ty con đạt 9.170 tỷ đồng, tăng 29,05% so với doanh thu thực hiện năm 2017.

Về lợi nhuận, toàn Tổng Cty đạt 2.016 tỷ đồng, tăng 26% so với lợi nhuận thực hiện năm 2017, trong đó: Công ty mẹ đạt 1.135,2 tỷ đồng, tăng 14% so với lợi nhuận thực hiện năm 2017; Các công ty con đạt 880,8 tỷ đồng, tăng 29,2% so với lợi nhuận thực hiện năm 2017. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, năm 2018, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn đã để xảy ra nhiều "thiếu sót" trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

Nhiều khoản tiền tỉ chi không đúng?

Cụ thể, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn xác định nộp lợi nhuận sau thuế về quỹ điều tiết của Bộ Quốc phòng thực hiện, sau khi đã phân phối lợi nhuận vào các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo quy định của pháp luật) chưa đúng theo quy định tại Điều 27 Quy chế tài chính của Tổng Cty năm 2017.

Theo thứ tự phân phối lợi nhuận tại Điều 27 Quy chế tài chính của Tổng Cty năm 2017, thì Tổng Cty đã trích quỹ đầu tư phát triển tăng không đúng số tiền 30 tỷ đồng, dẫn đến xác định thiếu lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước sau khi phân phối vào các quỹ số tiền 30 tỷ đồng.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn là đơn vị hoạt động kinh doanh khai thác cảng, vận tải đường biển và các ngành kinh tế biển kết hợp quốc phòng...
Ngoài ra, Cty TNHH MTV Cảng Tân cảng – Cái Mép Thị Vải (Cty con do Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn nắm giữ 100% vốn điều lệ) hạch toán chi phí trả trước tăng không đúng vào chi phí trong năm 2018 với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Được biết, nguyên nhân do Cty không thực hiện phân bổ chi phí sửa chữa nâng cấp hệ thống bích neo của dự án nâng cấp cầu cảng, thuộc Cảng Tân cảng Cái Mép Thị Vải cho tàu 160.000 DWT, là khoản chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, nhưng Cty không thực hiện phân bổ cho nhiều kỳ, mà hạch toán toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2018, là không đúng theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý tài sản cố định, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn và 3 Cty con đã hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định số tiền hơn 17 tỷ đồng, cụ thể:

Tổng Cty hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định hơn 14,7 tỷ đồng. Tương tự, Cty CP Kho vận Tân cảng tăng không đúng hơn 1,1 tỷ đồng và Cty CP Vận tải thủy Tân Cảng tăng không đúng hơn 160 triệu đồng. Riêng Cty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng hạch toán tăng không đúng khấu hao tài sản cố định hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn và 2 Cty con khác cũng hạch toán thiếu nguyên giá tài sản cố định số tiền hơn 35,5 tỷ đồng đối với tài sản đi thuê và các công cụ, thiết bị đủ điều kiện ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính và tài sản cố định hữu hình. Điều này dẫn đến phân bổ tăng không đúng chi phí là gần 4,5 tỷ đồng, cụ thể: Tổng Cty là hơn 4 tỷ đồng, Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng là hơn 192 triệu, Cty CP Vận tải bộ Tân Cảng là hơn 200 triệu đồng.

Trong đầu tư tài chính dài hạn, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn hạch toán tăng không đúng chi phí trích lập dự phòng gây tổn thất đầu tư tài chính dài hạn hơn 53,1 tỷ đồng tại Cty TNHH container Quốc tế Hải Phòng.

Nguyên nhân nêu trên được cho là do Cty TNHH container Quốc tế Hải Phòng đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch theo phương án đầu tư của dự án, Tổng Cty thực hiện trích lập dự phòng là không đúng đối tượng được trích theo quy định tại Thông tư số 89/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Không những thế, Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn còn xác định tăng không đúng chi phí, dẫn đến xác định thiếu thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 43,8 tỷ đồng khi trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính tại Cty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh.

Ngoài những "thiếu sót" trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn đã nêu ở trên, đơn vị này còn có nhiều vấn đề bất thường trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong năm 2018. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo.

Theo Giáo dục và Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/nhieu-thieu-sot-trong-cong-tac-quan-ly-su-dung-von-tai-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-1595820298515.html