ngan hang xay dung - Làm thế nào thu hồi hàng trăm tỷ từ Trần Quý Thanh, Hứa Thị Phấn?

VN-Index: 968.88 +4.60 +0.48%

GTGD : 3,054.2 tỷ VNĐ

HNX-Index: 108.02 +0.10 +0.09%

GTGD : 441.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam