VN-Index: 903.98 -8.52 -0.93%

GTGD : 7,701.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 131.74 -1.38 -1.04%

GTGD : 737.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Lợi nhuận Vietcombank tăng 72% trong quý III

Ngân hàng lãi 17.612 tỷ đồng trước thuế sau 9 tháng, thực hiện 86% kế hoạch năm.
09:15 22/10/2019

Tổng số nhân viên tăng 1.600 người.

Phần lớn các mảng hoạt động của Vietcombank đều tăng trưởng.

Theo BCTC hợp nhất quý III, Vietcombank (HoSE: VCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 8.859 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi thuần tăng 43% lên 1.278 tỷ đồng.

Các mảng khác như kinh doanh ngoại hối báo lãi thuần tăng 59% lên 907 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi gần 32 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 170 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 35% lên 883 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 5% lên 4.182 tỷ đồng, nhờ đó lãi trước trích lập tăng 44% lên 7.812 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí trích lập dự phòng giảm 15%, đẩy lãi sau thuế quý III tăng 72% đạt 5.051 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 17.612 tỷ đồng, cao hơn 50% so với cùng kỳ 2018, tương đương 86% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng gần 51% lên 14.116 tỷ đồng, tương đương EPS 3.817 đồng.

Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 29.285 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn gần 5.000 tỷ đồng và quỹ tổ chức tín dụng 9.441 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 2 lần lên 32.427 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 13% lên 902.184 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ở mức 693.973 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,07%, tăng nhẹ so với mức 0,98% đầu năm, chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng gần 1.000 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, ngân hàng có 18.838 nhân viên, tăng hơn 1.600 người so với đầu năm. Thu nhập bình quân đạt 30,6 triệu đồng/người, tương đương cùng kỳ năm trước.

Theo Người Đồng Hành