VN-Index: 1,010.03 -2.27 -0.22%

GTGD : 3,317.9 tỷ VNĐ

HNX-Index: 106.03 -0.21 -0.20%

GTGD : 238.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Lợi nhuận BaoViet Bank giảm 42% trong 6 tháng, dư nợ giảm 3%

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 74% và 98%.
08:44 20/09/2019

Dư nợ cho vay giảm 3%.

Tổng tài sản giảm 7%.

Theo BCTC soát xét 6 tháng, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) ghi nhận lãi thuần 398 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 53% ở mức 43,2 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 74% xuống 3,7 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 98% còn 4,3 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC soát xét Baoviet Bank

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 23% ở mức 320 tỷ đồng. Ngân hàng lãi trước trích lập hơn 133 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 42% còn 10,6 tỷ đồng sau khi dự phòng gần 121,6 tỷ đồng và trừ chi phí thuế.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 ở mức 52.159 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay 24.650 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Nợ xấu ở mức 3,97%, giảm so với con số 4,13% đầu năm. Ngân hàng có 1.664 tỷ đồng trái phiếu VAMC, trong đó đã trích lập gần 926,4 tỷ đồng. Tiền gửi cá nhân đạt 28.554 tỷ đồng, tăng 5,5%.