VN-Index: 868.72 -2.49 -0.29%

GTGD : 3,480.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 115.65 -0.01 -0.01%

GTGD : 292.1 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Lợi nhuận Agribank quý I gấp 2,5 lần cùng kỳ, nợ xấu tăng 20%

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,92%, tăng so với 1,63% đầu năm.
07:55 10/08/2019

Về giá trị tuyệt đối, nợ xấu tăng từ 16.400 tỷ lên 19.830 tỷ, tương ứng 20%.

Ngân hàng lãi sau thuế gần 2.500 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch năm.

Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 2 lần.

Theo BCTC hợp nhất quý I, Agribank ghi nhận thu nhập lãi thuần 10.154 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2018. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 14% ở mức 1.023 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 2 lần lên 263 tỷ đồng. Đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn là thu nhập lãi thuần. 

Ngân hàng kết thúc quý I với khoản lãi sau thuế 2.488 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đến cuối tháng 3 là 1,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 2%. Tiền gửi khách hàng 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 2% so đầu năm. Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước giảm từ 31.406 tỷ đồng xuống 5.164 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng và cho vay khác tăng từ 54.236 tỷ đồng lên 80.176 tỷ. 

Cho vay khách hàng đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng 2%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,63% đầu năm lên 1,93%.  Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 10.648 tỷ đồng, tăng 10%. Nợ nghi ngờ và nợ dưới tiêu chuẩn tăng lần lượt 60% và 15% so với đầu kỳ. Tính theo giá trị tuyệt đối, trong quý I, nợ xấu tăng từ 16.400 tỷ lên 19.830 tỷ đồng, tương đương tăng 20%. 

Agribank là ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, 70% dư nợ tín dụng trong khoảng 1 triệu tỷ đồng trực tiếp cho vay lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2019, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 33%, kế hoạch tổng tài sản tăng 10%. 

Đối với công tác cổ phần hóa, đầu năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo ngân hàng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, thực hiện IPO vào cuối 2019 hoặc đầu 2020.

Theo Người Đồng Hành