VN-Index: 841.46 +1.42 +0.17%

GTGD : 3,658.4 tỷ VNĐ

HNX-Index: 112.78 -0.57 -0.51%

GTGD : 317.6 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

LCG: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn như sau:
05:32 30/06/2017
Từ khóa: