VN-Index: 840.04 +2.24 +0.27%

GTGD : 3,654.3 tỷ VNĐ

HNX-Index: 113.35 -0.67 -0.59%

GTGD : 392.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Lãi sau thuế của Becamex IDC giảm hơn 100 tỷ sau soát xét

Theo báo cáo hợp nhất bán niên 2019 sau soát xét, lãi sau thuế của Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp ( Becamex IDC, UPCoM: BCM) đạt 1,222 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với kết quả tự lập trước đó.
14:43 30/08/2019

Kết quả bán niên hợp nhất 2019 sau soát xét của BCM

Nguồn: BCTC của BCM

Sau soát xét, hầu hết các khoản mục trên báo cáo của BCM đều ít nhiều được điều chỉnh, tuy nhiên các khoản điều chỉnh đều không quá đáng kể. Khoản mục được điều chỉnh nhiều nhất và ảnh hưởng chính tới kết quả lợi nhuận nửa đầu năm của Công ty là doanh thu hoạt động tài chính.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính của BCM giảm gần 100 tỷ đồng về mức 391 tỷ đồng. Điều chỉnh này khiến lợi nhuận của Công ty sau kiểm toán sụt giảm tương ứng hơn 100 tỷ đồng.

Khoản mục được điều chỉnh lại khiến doanh thu hoạt động tài chính của Công ty sụt giảm mạnh là khoản lãi từ việc thoái vốn.

Công ty cho biết doanh thu tài chính giảm do xác định lãi thoái vốn đầu tư công ty liên kết trong kỳ chưa loại trừ giá trị thuần phần vốn góp, đồng thời chưa điều chỉnh loại trừ giá trị cổ tức đã nhận trong kỳ tương ứng với phần đã thoái vốn tại công ty liên kết.

Trong quý 1, Công ty ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 466 tỷ đồng, trong đó 70 tỷ đồng đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia và 373 tỷ đồng từ lãi thoái vốn. Lãi chủ yếu đến từ việc thoái vốn CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE).

Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2019, Công ty ghi nhận gần 373 tỷ đồng từ bán cổ phiếu thoái vốn. Theo thuyết minh trên báo cáo hợp nhất bán niên soát xét, Công ty ghi nhận lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn ở mức 333 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, BCM ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3,383 tỷ đồng và 1,222 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, Công ty ghi nhận tăng trưởng 12% về doanh thu và 26% về lợi nhuận.

Tính tới cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của BCM đạt hơn 45,042 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả ở thời điểm này ở mức 31,068 tỷ đồng, chiếm gần 70% cơ cấu nguồn vốn.

Theo FILI