VN-Index: 1,016.75 -5.74 -0.56%

GTGD : 3,516.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 106.76 -0.51 -0.48%

GTGD : 225.8 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Kinh Bắc muốn phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất thỏa thuận

Trái phiếu Kinh Bắc dự kiến phát hành trong tháng 6 hoặc 7, kỳ hạn 2 năm.
09:20 15/06/2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, tính lãi 6 tháng/lần.

Lãi suất trái phiếu thỏa thuận giữa KBC và nhà đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và diễn biến lãi suất tại thời điểm phát hành. Sau thời gian tối thiểu 12 tháng, Kinh Bắc có thể đề nghị mua lại trái phiếu. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán MB (MBS). Ngày phát hành dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7.

Trước đó vào cuối tháng 4, Kinh Bắc có đưa ra kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm với 2 kỳ tính lãi đầu tiên và 3,8%/năm cộng với lãi suất tham chiếu trong các kỳ tình lãi tiếp theo. Ngày phát hành dự kiến 10/5 với đại lý là Chứng khoán IB (IBSC).

Tuy nhiên đến nay, Kinh Bắc không báo cáo kết quả phát hành đợt này.

Năm 2018, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, công ty có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,31%, thấp hơn 0,92% so với năm trước. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,64%.

 

Theo Người Đồng Hành