VN-Index: 1,482.05 -3.14 -0.21%

GTGD : 22,170.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 458.23 +2.42 +0.53%

GTGD : 3,079.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Kết quả kinh doanh Agribank: Bất ngờ

Đến ngày 31/12/2018, ngân hàng còn nắm giữ 7.750 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành (giảm 33.233 tỷ đồng), tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm xuống mức 1,6% dư nợ cho vay.
14:22 01/06/2019

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2018 đạt hơn 1,282 triệu tỷ đồng tăng 11,3% so với cuối năm 2017. Trong đó, dự nợ cho vay khách hàng đạt 1,006 triệu tỷ đồng tăng 14,2%. Tiền gửi khách hàng đạt gần 1,104 triệu tỷ đồng, tăng 9,5%.

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ảnh: Agribank.

Mặc dù tín dụng tăng trưởng ở mức khá cao, nợ xấu trong 2018 lại giảm từ 18.000 tỷ vào cuối năm 2017 xuống còn hơn 16.000 tỷ đồng vào cuối năm 2018 (tương đương giảm 10,6%). Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm từ mức 2,04% xuống còn 1,6%.

Cùng với sự giảm xuống của nợ xấu, lượng trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành do Agribank nắm giữ cũng giảm hơn 33.233 tỷ từ mức 40.983 tỷ xuống còn 7.750 tỷ đồng vào cuối năm 2018 (tương đương giảm 81%). Trong 7.750 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt còn nắm giữ, Agribank đã trích lập dự phòng được 5.394 tỷ.

Với kết quả đạt được trong năm 2018, nhiều khả năng Agribank sẽ hoàn thành mục tiêu mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC mà ngân hàng đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2019.

 

Một số chỉ tiêu tài sản của Agribank. Nguồn: BCTC 2018.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong năm 2018, Agribank báo lãi sau thuế 5.770 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2017. Trong đó, các hoạt động kinh doanh chủ chốt đều ghi nhận sự tăng trưởng tốt.

Cụ thể, thu nhập từ mảng tín dụng tăng hơn 21% với 40.877 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần 23% và mang về 3.763 tỷ đồn. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng 58% với 8.024 tỷ đồng…

Trong các mảng kinh doanh của Agribank, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần là hoạt động duy nhất ghi nhận lỗ trong năm 2018 với mức lỗ 286 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 128 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với tỷ trọng đóng góp không lớn, khoản lỗ từ hoạt động đầu tư của Agribank không làm ảnh hưởng nhiều tới kết quả kinh doanh chung của toàn ngân hàng. Theo đó, kết thúc năm 2018, tổng thu nhập hoạt động tăng gần 25% so với năm 2017 đạt mức kỷ lục gần 53.142 tỷ đồng

 

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018 của Agribank. Nguồn: BCTC.

Tính đến ngày 31/12/2018, số lượng nhân sự đạt 37.577 người, giảm gần 500 người so với cuối năm 2017. Mức lương bình quân của nhân viên trong năm đạt 28,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 7 triệu so với năm 2017.

Theo Người Đồng Hành