VN-Index: 864.47 +3.08 +0.36%

GTGD : 4,177.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 109.81 +0.17 +0.16%

GTGD : 425.1 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Eximland báo lỗ trong quý đầu năm, phải thu 1 cá nhân 63 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Exim (Eximbank) khởi đầu năm 2019 với kết quả lỗ ròng gần 3 tỷ đồng. Tính thanh khoản của Eximland hiện nay rất yếu, được biểu hiện qua các chỉ tiêu tiền và tương đương tiền chỉ còn 3.8 tỷ đồng trong khi phải thu ngắn hạn gần 76 tỷ đồng. Điều hi hữu, một số khoản mục không biết từ đâu ra khi không có sự đồng nhất giữa bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh với phần thuyết minh.
22:54 10/05/2019

 

Kết quả kinh doanh quý 1/2019. Đvt: Tỷ đồng

 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Eximland, doanh thu trong 3 tháng đầu năm giảm gần 72% so với cùng kỳ về 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở phần thuyết minh, doanh thu bán hàng âm hơn 61 tỷ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ âm 13 tỷ đồng, tổng doanh thu ghi nhận 10 tỷ đồng. Đây là dấu hỏi thứ nhất trong BCTC của Eximland.

Chi tiết doanh thu tại phần thuyết minh

 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu giảm hơn 34% về hơn 2 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí vọt lên hơn 3 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 33%, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 1 tỷ đồng và hơn 4 tỷ đồng.

Tiếp đà 2018, Eximland lỗ ròng gần 3 tỷ đồng trong quý 1/2019, trong khi cùng kỳ lãi gần 2 tỷ đồng.

Phải thu một cá nhân gần 63 tỷ đồng

Các khoản phải thu ngắn hạn của Eximland tính đến cuối kỳ kế toán quý 1/2019 gần 76 tỷ đồng. Riêng phải thu cá nhân Khương Tố Mỹ đã chiếm gần 63 tỷ đồng. Các khoản phải thu khác tăng từ 66 tỷ đồng ở đầu kỳ lên gần 84 tỷ đồng, tức tăng thêm 18 tỷ đồng.

Phải thu một cá nhân gần 63 tỷ đồng

 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Tính đến ngày 31/03/2019, tiền và các khoản tương đương tiền của Eximland ghi nhận 3.8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần con số ở đầu năm, trong đó tiền mặt chưa đến nửa tỷ đồng. Thế nhưng, số liệu ở phần thuyết minh cho thấy khoản mục này giảm gần một nửa so với đầu kỳ. Lại một lần nữa có sự không ăn khớp về số liệu trong BCTC của Eximland.

Tiền và tương đương tiền tính đến ngày 31/03/2019 tại bảng cân đối kế toán (Trên) và thuyết minh (Dưới)

 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Đáng chú ý, hàng tồn kho tính đến cuối kỳ ghi nhận hơn 163 tỷ đồng mà không trích lập dự phòng, tập trung ở 2 dự án là Bà Điểm Hóc Môn (44 tỷ đồng) và đất nhà ở xã hội Quận 9 (101 tỷ đồng), còn lại thuộc các dự án khác.

Đồng thời, cao ốc Toplife – Tower chỉ mới phát sinh chi phí mà chưa triển khai xây dựng và chào bán, được ghi nhận vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang với số tiền gần 43 tỷ đồng.

Theo FILI