VN-Index: 1,248.33 -4.12 -0.33%

GTGD : 20,269.4 tỷ VNĐ

HNX-Index: 292.19 -3.35 -1.13%

GTGD : 4,035.6 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Eximbank muốn chia cổ tức 1.800 đồng/cp

Ngân hàng có thể dùng hơn 2.200 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức, sau khi được NHNN chấp thuận.
12:14 08/04/2021

Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 60% năm 2021, đạt 2.150 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp cổ đông thường niên 2021, Eximbank (HoSE: EIB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.150 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước.

Tổng tài sản lên kế hoạch đạt 177.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2020. Dư nợ cấp tín dụng 108.600 tỷ đồng, tăng 6,5%. Tuy nhiên, các chỉ tiêu có thể điều chỉnh trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thông báo. Huy động vốn dự kiến tăng 10% lên 148.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát không quá 2,5%.

Đề cập tại tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Eximbank cho biết đến 30/3, Eximbank đã thanh toán hết trái phiếu VAMC. Do đó, ngân hàng có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với đề xuất được chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021.

Theo quy định của NHNN, tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC có thời hạn trên 5 năm hoặc được gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt sẽ không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho tới khi trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm hoặc trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.

Eximbank nằm trong diện không được chia cổ tức do được NHNN chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm để từ ngày phát hành đối với các trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 về trước.

Eximbank trình kế hoạch chia cổ tức 1.800 đồng/cp sau khi xử lý hết nợ xấu tại VAMC.

Nếu được NHNN chấp thuận, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận cụ thể. Dự kiến, lợi nhuận được chia theo báo cáo hợp nhất sau khi trừ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm từ 2018 đến 2020 là 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ số cổ phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, mức cổ tức dự kiến sẽ là 1.800 đồng/cp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 3 của Eximbank dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 26/4 và phiên họp thường niên năm 2021 sẽ tổ chức ngày 27/4. 

Theo Người Đồng Hành

https://ndh.vn/ngan-hang/eximbank-muon-chia-co-tuc-1-800-dong-cp-1288739.html