VN-Index: 864.47 +3.08 +0.36%

GTGD : 4,177.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 109.81 +0.17 +0.16%

GTGD : 425.1 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Eximbank chốt ngày họp đại hội cổ đông lần hai

Thời gian họp đại hội cổ đông lần hai được chuyển sang ngày 26/5 và địa điểm dời sang nơi Trung tâm hội nghị White Palace.
21:22 13/05/2019

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HoSE: EIB) thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai vào 8h, ngày 26/5. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị White Palace, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Nội dung họp dự kiến bao gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch kinh doanh năm 2019, sửa đổi điều lệ, đầu tư trụ sở chính và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Ngày 26/4, cuộc họp lần đầu của Eximbank đã không thể tiến hành tại khách sạn Sheraton Saigon do tổng số cổ phần của cổ đông dự họp chỉ đại diện cho 57,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức 65% để đủ điều kiện họp.

Theo điều lệ hiện nay của Eximbank, cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu họp lần đầu không thành công thì cuộc họp lần 2 được triệu tập trong vòng 30 ngày và chỉ được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhân sự vẫn là chuyện nóng của nhà băng này trước cuộc họp. Hồi tháng 3, ngân hàng ra thông báo miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc. Nhưng sau đó, Tòa án đã có phán quyết dừng khẩn cấp tạm thời đối với việc thay đổi chủ tịch sau khi ông Quốc có đơn kiện. Ngoài ra, vị trí tổng giám đốc của ngân hàng cũng đang bỏ ngõ. 

Theo tài liệu đã công bố, ban lãnh đạo Eximbank trình cổ đông phương án đầu tư trụ sở mới tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, điều chỉnh điều lệ ngân hàng liên quan đến điều kiện tổ chức đại hội cổ đông, đại diện theo pháp luật...

Cụ thể, Eximbank đề xuất thay đổi điều lệ hiện hành từ người đại diện là tổng giám đốc thành tổng giám đốc hoặc chủ tịch HĐQT trong thời gian chức danh này bị khuyết. Điều kiện tổ chức đại hội cổ đông cũng được đề xuất giảm từ 65% cổ phần có quyền biểu quyết xuống còn 51%.

Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 30% lên 1.077 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 181.000 tỷ đồng, huy động vốn 143.500 tỷ đồng và dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng 11% theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước thông báo.

Theo Người Đồng Hành