VN-Index: 895.97 -13.70 -1.51%

GTGD : 2,587.4 tỷ VNĐ

HNX-Index: 106.61 -0.05 -0.05%

GTGD : 518.9 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

EVN Genco3 (PGV) báo lợi nhuận tăng 10% sau soát xét, đạt 414 tỷ đồng 6 tháng

Cổ phiếu PGV giảm liên tục ngay sau khi chào sàn, hiện đang giao dịch quanh mức 10.000 đồng/cổ phiếu và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
15:25 06/09/2019

Cụ thể, sau soát xét, Genco3 ghi nhận doanh thu thuần trong nửa đầu 2019 đạt hơn 22.380 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu tiêu thụ điện ghi nhận gần 22.236 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm và dịch vụ khác.

Chi phí tài chính của Genco3 giảm gần 13% so với cùng kỳ, ghi nhận mức hơn 2.069 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 1.414 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ này Genco3 có ghi nhận thêm lãi từ hoạt động liên doanh liên kết hơn 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này. Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm của Công ty đạt 414,5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ 2018 và tăng 10% so với con số lãi sau thuế mà Công ty tự lập trước đó.

Theo giải trình từ phía công ty, tại thời điểm lập báo cáo quý 2/2019 (chưa soát xét), Công ty chưa có báo cáo của các công ty liên kết. Đến thời điểm lập báo cáo giữa niên độ (soát xét), PGV mới thực hiện hạch toán kế toán các khoản đầu tư vào liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu, theo đó làm giảm doanh thu hoạt động tài chính và tăng phần lãi trong công ty liên kết.

Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản của Genco3 ở mức hơn 77.613 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu chiếm gần 10.700 tỷ đồng.

Genco3 chào sàn giao dịch Upcom hồi cuối tháng 3/2018 với giá đóng cửa cho phiên giao dịch đầu tiên 22.000 đồng/cp, tuy nhiên ngay sau đó cổ phiếu PGV đã giảm liên tục, hiện đang giao dịch quanh mức 10.000 đồng/cổ phiếu và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo Trí Thức Trẻ