VN-Index: 850.74 -4.31 -0.50%

GTGD : 4,714.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 116.23 -0.64 -0.54%

GTGD : 539.3 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

  • Eximland báo lỗ trong quý đầu năm, phải thu 1 cá nhân 63 tỷ đồng

    Eximland báo lỗ trong quý đầu năm, phải thu 1 cá nhân 63 tỷ đồng

    CTCP Bất động sản Exim (Eximbank) khởi đầu năm 2019 với kết quả lỗ ròng gần 3 tỷ đồng. Tính thanh khoản của Eximland hiện nay rất yếu, được biểu hiện qua các chỉ tiêu tiền và tương đương tiền chỉ còn 3.8 tỷ đồng trong khi phải thu ngắn hạn gần 76 tỷ đồng. Điều hi hữu, một số khoản mục không biết từ đâu ra khi không có sự đồng nhất giữa bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh với phần thuyết minh.
1