điều tra sai phạm tại Saigon Co.op

Saigon Co.op tăng vốn điều lệ sai nguyên tắc 3.600 tỷ đồng

Saigon Co.op tăng vốn điều lệ sai nguyên tắc 3.600 tỷ đồng


Kết luận của Thanh tra TPHCM nêu rõ, Saigon Co.op được UBND TP phê duyệt Điều lệ tổ chức và...