VN-Index: 1,238.71 -8.54 -0.68%

GTGD : 19,860.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 293.11 -3.01 -1.02%

GTGD : 3,576.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Khu đô thị An Phú – An Khánh: Người dân – Doanh nghiệp – Nhà nước đều có lợi

09:04 12/01/2021

Điều chỉnh quy hoạch 1/2000 lần này là rất cần thiết vì:

Để đảm bảo hành lang pháp lý về quy hoạch cho dự án vì dự án đã được Thủ Tướng Chính phủ quyết định đầu tư tại văn bản số 1042/QĐ-TTg ngày 16/11/1998 và quyết định giao đất tại văn bản số 783/QĐ-TTg ngày 13/08/1999 để đầu tư hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú AN Khánh, quận 2, Tp. HCM.

Ngoài ra, ngày 15/11/1999 Kiến trúc sư Trưởng Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt 1/2000 tại văn bản số 13764/KTST.QH cho Dự án Khu đô thị mới An Phú An Khánh, quận 2, Tp. HCM.

Kể từ khi có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 các Khu A, B, C, D, E thì Dự án đã được Công ty MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) xin điều chỉnh quy hoạch 1/500 tổng cộng 6 lần. Mục đích trong các lần điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi của dự án, cụ thể các lần điều chỉnh:

HDTC đã đầu tư 2000 tỷ đồng mở rộng đường Lương Định Của tại khu đô thị An Phú - An Khánh

Khu A:

- Ngày 21/08/2011, Kiến trúc sư Trưởng Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số: 2726/KTST. ĐB2 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu A và B trong Khu đô thị mới An Phú – An Khánh tại phường Bình An, Bình Khánh và An Phú, Quận 2.

- Ngày 25/06/2003, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chi Minh đã có công văn số: 2263/QHKT – ĐB2 về ý kiến quy hoạch và kiến trúc khu đất xây dựng chung cư cao tầng tại Khu A và Khu B trong Khu đô thị An Phú – An Khánh thuộc Phường An Phú và An Khánh, quận 2.

- Ngày 03/12/2004, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số: 3655/QHKT – ĐB2 về ý kiến thỏa thuận quy hoạch và kiến trúc công trình xây dựng chung cư cao 20 tầng tại Khu A – Khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2.

- Ngày 10/12/2008, Ủy Ban Nhân dân quận 2 đã có công văn số 8706/UBND- QLĐT ý kiến về quy mô dân số tại Khu A Khu C Khu đô thị mới An Phú – An Khánh.

- Ngày 16/04/2009, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số: 945/QHKT – ĐB2 về ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu A và C thuộc Khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2.

- Ngày 29/03/2010, Ủy Ban Nhân dân Quận 2 ban hành Quyết định số 3910/QĐ – UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở (Khu A) diện tích 31,21307ha thuộc dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh quận 2;

Khu B:

- Ngày 21/01/2003, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số: 206/QHKT – ĐB2 v/v Ý kiến thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch kiến trúc xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở (Khu B) trong Khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2.

Khu C:

- Ngày 27/03/2003, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số: 1001/QHKT – ĐB2 v/v: Ý kiến thỏa thuận về quy hoạch – kiến trúc xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở (Khu C) trong khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2;

Khu D:

- Ngày 25/03/2004, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số: 953/QHKT – ĐB2 Ý kiến thỏa thuận về quy hoạch – kiến trúc xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở (Khu D) trong khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2;

- Ngày 11/03/2010, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn số: 1309/SGTVT – CTN về việc điều chỉnh Rạch Cá Trê và Rạch Bà Cả thuộc Khu D Khu đô thị An Phú – An Khánh;

- Ngày 06/06/2011, Ủy Ban Nhân dân quận 2 đã ban hành quyết định số 7226/QĐ – UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở (Khu D) Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, quận 2.

Khu E:

- Ngày 21/05/2003, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số: 1810/QHKT – ĐB2 Ý kiến thỏa thuận về quy hoạch – kiến trúc xây dựng công trình Khu E Khu đô thị An Phú An Khánh, quận 2.

- Ngày 21/7/2005, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có công văn số1585/QHKT-ĐB2 về Ý kiến thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu E.

Tuy nhiên, qua 6 lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 được nêu trên vẫn chưa được cập nhật vào đồ án quy hoạch 1/2000. Vì vậy, đồ án quy hoạch 1/2000 (được Kiến trúc sư Trưởng phê duyệt năm 1999) so với đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 qua các lần điều chỉnh có nhiều khác biệt như: Quy hoạch 1/2000 đã được Kiến trúc sư Trưởng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trước đây thì khu D không có Chùa Huê Nghiêm, không có rạch Bà Cả và Rạch Cá Trê, không có quy hoạch đường Lương Định Của. Các khu cao tầng của Khu D đều có vị trí khác so bản đồ quy hoạch 1/2000 trước đây vì đã tiến hành điều chỉnh 1/500 Khu D nhưng chưa cập nhật điều chỉnh vào 1/2000.

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 lần này là rất cần thiết để cập nhật tất cả các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được điều chỉnh vào đồ án án quy hoạch 1/2000 điều chỉnh lần này.

Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 lần này là mong muốn của hàng trăm hộ dân ở đường Lương Định Của và công viên Khu A, điển hình: Trước đây khi các lần điều chỉnh 1/500 (trước năm 2011) vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của người dân về việc tái định cư tại chỗ, các lần điều chỉnh này đều bố trí hộ dân tại đường Lương Định Của vào vị trí công viên cây xanh. Vì vậy, tuyến đường Lương Định Của trước năm 2015 (thời điểm trước cổ phần hóa) vẫn không thể đền bù, giải tỏa, lòng đường chỉ rộng khoảng 10m, trong khi đó lộ giới được quy hoạch rộng đến 30m.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty HDTC đã chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/2000 để tạo hành lang pháp lý cho dự án và cho dự có tính khả thi cao.

Ngày 09/01/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Thông báo số: 15/TB – VP Thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, 1/500 và chỉ tiêu dân số dự án đầu tư hạ tầng cơ sở Khu đô thị mới An Phú An Khánh, quận 2. Trong Kết luận có nêu:

- Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án nhưng trên nguyên tắc không làm giảm diện tích của các công trình hạ tầng xã hội (cây xanh, công viên, trường học, y tế, …) và làm gia tăng lớn quy mô dân số của dự án.

- Phải tuân thủ theo quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế ngành, đảm bảo chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật tiêu chuẩn, quy chuẩn của Uy ban nhân dan Thành phố, Quận 2 và Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đó, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với đơn vị tư vấn của Viện Quy hoạch Phát triển và Nông Thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng (VUIP) để triển khai đồ án quy hoạch 1/2000 trên cơ sở cập nhật tất cả các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trước đây và điều chỉnh lại 1 phần để đảm bảo tính khả thi dự án.

Về mặt pháp lý: căn cứ đồ án quy hoạch 1/2000 đã được KTS trưởng phê duyệt năm 1999 thì đồ án quy hoạch 1/2000 được đề xuất điều chỉnh lần này:

Đối với cây xanh: Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện tại: đối với đất cây xanh thì tối thiểu 2m2/người. Theo quy hoạch 1/2000 phê duyệt trước đây thì diện tích cây xanh là 12,72ha. Nay xin điều chỉnh tăng thành 13,829 ha (tăng 1,11 ha so với quy hoạch 1/2000 trước đây, so với dân số dự kiến 49.000 người thì cây xanh đạt chỉ tiêu 2,82m2/người, cao hơn so với chỉ tiêu mà Bộ Xây dựng, Ủy Ban Nhân dân Thành phố và Quận 2 ban hành).

Đối với đất ở: Theo quy hoạch 1/2000 phê duyệt trước đây, diện tích đất ở 68,10ha, trong đó đất nhà ở thấp tầng (bao gồm nhà liên kế và biệt thự) là 50,13ha, đất nhà ở cao tầng là 17,96ha. Nay xin điều chỉnh quy hoạch giảm thành 61,484 ha, trong đó đất nhà ở thấp tầng (bao gồm nhà liên kế và biệt thự) là 46,52 ha (so với quy hoạch 1/2000 trước đây giảm 3,63 ha), đất nhà ở cao tầng 14,982 ha (so với quy hoạch 1/2000 trước đây giảm 2,98ha).

Đối với đất công trình dịch vụ đô thị: Theo quy hoạch 1/2000 phê duyệt trước đây, diện tích đất công trình dịch vụ đô thị là 8,56ha, trong đó bao gồm đất giáo dục (MN, TH, THCS): 4,59 ha, đất y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ: 3,97ha. Nay xin điều chỉnh quy hoạch tăng thành 14,825 ha, trong đó bao gồm đất giáo dục (MN, TH, THCS): 6,709ha (so với quy hoạch 1/2000 trước đây tăng 2,12ha); đất y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ: 8,116ha (so với quy hoạch 1/2000 trước đây tăng 4,146ha).

Bên cạnh đó, theo quy hoạch 1/2000 phê duyệt trước đây không chia đơn vị ở, nhưng hiện tại theo quy định về quy hoạch có sự phân chia đơn vị ở, nên dự kiến quy mô dân số trong tương lai cho toàn bộ khu đô thị An Phú – An Khánh đạt khoảng 49.000 dân tương đương 03 nhóm đơn vị ở trong đó 01 đơn vị ở không quá 20.000 người. Vì vậy, khi lập quy hoạch, Công ty đã chia thành 3 nhóm: Khu D và E thành 01 nhóm, Khu A và B thành 01 nhóm, Khu C thành 01 nhóm, để tính chỉ tiêu trường học và cây xanh cho các nhóm đơn vị ở để đáp ứng được các quy chuẩn của Bộ Xây dựng, của Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 2. Theo quy định, đối với 01 nhóm đơn vị ở phải có trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, mỗi vị trí trường phải được quy hoạch không quá bán kính 500m để thuận tiện hơn trong việc đi học của con em cư dân trong dự án. Trên cơ sở, Công ty và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu bố trí thêm chức năng tiểu học bên cạnh chức năng mầm mon đã hiện hữu tại Khu C (ngay đường Cao Đức Lân) để đảm bảo quy chuẩn quy hoạch và nhu cầu người dân. Bên cạnh đó, việc tính chỉ tiêu học sinh trên mật độ dân số: cứ 1000 dân sẽ có 120 học sinh (65 tiểu học và 55 trung học). Do đó với dự kiến 49.000 người thì sẽ có 5.880 học sinh tiểu học và trung học. Đồng thời, theo quy hoạch của khu vực quận 2, đất giáo dục được tính 6-8m2/người thì tương ứng với khoảng 4,704 ha. Trong khi đó, trong đề xuất điều chỉnh của công ty, đất giáo dục là 6,709ha trong đó: đất tiểu học và trung học là 5ha, đất mầm non là 1,7 ha nên đáp ứng được các chỉ tiêu về đất giáo dục/trường học.

Ngoài ra công ty xin điều chỉnh tầng cao của các công trình chung cư nhằm tạo ra kiến trúc hài hòa với các công trình xung quanh và lân cận dự án. Việc điều chỉnh quy hoạch này vẫn nằm trong quy hoạch cho phép của khu vực quận 2.

Việc điều chỉnh tầng cao các cụm chung cư phù hợp quyết định số 6707/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 của UBND T.P HCM phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 2 đến năm 2020 tỷ lệ 1/5000 . Theo đó khu đô thị An Phú An Khánh thuộc khu ở 2 tầng cao xây dựng được duyệt là tối đa 40 tầng.

Quy hoạch điều chỉnh góp phần cơ cấu lại chức năng sử dụng đất toàn dự án giúp tạo quỹ căn hộ và phục vụ công tác tái định cư tại chỗ.

Ngoài ra, các khu vực xung quanh khu đô thị An Phú An Khánh có tầng cao từ 35 đến 81 tầng. Do đó việc điều chỉnh tầng cao các khối cao tầng nhằm tạo không gian tầng cao chuyển tiếp, góp phần tăng cảnh quan không gian đô thị nói chung và tạo điểm nhấn khu vực quy hoạch nói riêng.

Việc điều chỉnh tầng cao chung cư còn đảm bảo nguyên tắc giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao tạo cảnh quan và điểm nhấn cho dự án, tạo ra kiến trúc đồng bộ với khu vực. Việc tăng tầng cao đã được Cục tác chiến – Bộ Tổng tham mưu đã đồng ý bằng văn bản số 374/TC – QC ngày 19/07/2019 v/v chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình « cụm chung cư cao tầng khu đô thị mới An Phú – An Khánh, quận 2 ».

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch này đã được Sở Giao thông Vận tải có ý kiến tại văn bản số 13605/SGTVT-XD ngày 22/08/2017 về đánh giá tác động giao thông phục vụ công tác lập và điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu đô thị mới An Phú – An Khánh. “ Theo Báo cáo đánh giá tác động giao thông của dự án Khu đô thị mới An Phú- An Khánh do công ty TNHH VTCO lập thì lưu lượng giao thông dự báo đến năm 2025 của các hướng tuyến ngoài khu vực dự án (đường Trần Não, đường Lương Định Của, đường Nguyễn Hoàng, đường Song hành Xa lộ Hà Nội) và các tuyến đường nội bộ khu vực dự án đạt mức phục vụ A, B và C, đều nằm trong giới hạn cho phép theo TCXDVN 104-2007- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị”.

Đối với việc điều chỉnh rạch Bà Cả:

Nhằm điều tiết lại diện tích mặt nước, mặt cắt ngang một đoạn rạch Bà Cả (khoảng 15m) để đồng bộ với rạch thoát nước 10m liền kề thuộc Khu vực chỉnh trang Khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới Thủ Thiêm 296,4ha được UBND Thành phố duyệt năm 2017 (bề rộng rạch 10m). Mở rộng rạch Bà Cả đoạn gần cầu Ông Tranh để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực (khoảng 55m). Lý do điều chỉnh:

- Hiện trạng rạch Bà Cả trước khi điều chỉnh lòng rạch đã bị bồi lắng, diện tích lòng rạch thu hẹp trung bình 6-10m. Hơn 95% các hộ dân nằm giữa trục đường Lương Định Của và Rạch không thống nhất đền bù. Nguyên nhân hộ dân không đồng thuận do không đồng ý với tỷ lệ bồi thường và yêu cầu được tái định cư tại chỗ mặt tiền đường Lương Định Của. Việc này dẫn đến tình trạng các hộ dân xây dựng nhà cấp 4 tạm bợ để buôn bán kinh doanh, tập kết rác, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng; không bảo vệ sinh môi trường, cấp điện, nước; tình hình an ninh trật tự và phạm vi xây dựng phức tạp; đồng thời ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội có liên quan như tuyến đường Lương Định Của.

- Bên cạnh đó theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị An Phú An Khánh kèm theo quyết định số 13764/KTST.QH ngày 15 tháng 11 năm 1999 của Kiến Trúc Sư Trưởng, tuyến rạch Bà Cả thuộc khu D dự án An Phú An Khánh được san lắp toàn bộ để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội.

- Tuy nhiên theo điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 và phù hợp với đồ án quy hoạch 1/2000 khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 theo quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 17/10/2012, Công ty đã tiến hành quy hoạch 1/500 khu D trên cơ sở giữ lại vị trí tuyến đường Lương Định Của và tuyến rạch Bà Cả bề rộng 24m với diện tích lòng rạch 25.101,05m².

- Đến năm 2017, Khu dân cư chỉnh trang 296,4ha nêu trên được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 tại Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017, theo đó Kênh đào Bắc Nam được điều chỉnh thành rạch thoát nước, bề rộng lòng rạch giảm từ 30m thành 10m nhằm giảm phạm vi ảnh hưởng đến nhà, đất của các hộ dân đang sinh sống ổn định tại phường Bình An. Trên cơ sở đó, tuyến rạch Bà Cả thuộc khu D cũng được nghiên cứu điều chỉnh giảm tương ứng để đảm bảo kết nối đồng bộ.

- Vì những lý do trên Công ty HDTC đề xuất phương án điều chỉnh hướng tuyến và trình phê duyệt mép bờ cao rạch Bà Cả với các thông số sau: bề rộng rạch 15m ÷ 55m, diện tích mặt nước rạch khoảng 19.442m2. Để đảm bảo không làm giảm diện tích mặt nước so với quy hoạch 1/500 đã duyệt, Công ty HDTC đề xuất phương án cải tạo hồ cảnh quan khu C (diện tích khoảng 5.000m2) thành hồ điều tiết, cụ thể: Đầu tư thêm tuyến cống kết nối rạch Bà Cả với công viên khu C, có hệ thống cống 02 van hai đầu, nằm dưới tuyến đường 37C và đường Cao Đức Lân, dài khoảng 350m tạo thành hệ thống bình thông nhau như hồ điều tiết.

- Như vậy, theo phương án đề xuất hiện nay, mặt cắt lòng rạch khu D đảm bảo kết nối đồng bộ với mặt cắt lòng rạch thuộc Khu đô thị chỉnh trang 496ha (mặt cắt lòng rạch đoạn thuộc Khu An Phú An Khánh là 15m; mặt cắt lòng rạch trong đồ án Khu đô thị chỉnh trang 496ha là 10m); diện tích mặt nước (khoảng 24.442m2=19.442+5.000) không giảm so với quy hoạch 1/500 được duyệt và đảm bảo 1,2 lần so với diện tích mặt nước theo bản đồ địa chính 2003.

- Bên cạnh đó, Công ty HDTC còn làm vỉa hè và hành lang cây xanh dọc 2 bên rạch tạo cảnh quan cho người đi bộ.

Đối với việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh đồ án quy hoạch 1/2000:

Đối với phường Bình An:

Khi thực hiện việc lấy ý kiến tại phường Bình An thì kết quả kiểm phiếu là đạt trên 80% người dân đồng thuận với phương án điều chỉnh quy hoạch 1/2000.

Đối với phường Bình Khánh:

Khi thực hiện việc lấy ý kiến tại phường Bình Khánh thì đã được người dân đồng thuận 100% với phương án điều chỉnh quy hoạch 1/2000.

Đối với phường An Phú:

Năm 2019 Ủy ban nhân dân Phường An Phú đã tổ chức niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư với số phiếu đồng thuận đạt được là trên 65%. Tuy nhiên, do có một số ý kiến của các cán bộ cựu chiến binh chưa đồng thuận việc lấy ý kiến này và yêu cầu phải thực hiện việc lấy ý kiến công khai, rộng rãi hơn trong vòng 30 ngày.

Sau khi hết đợt cấm tập trung và gỡ bỏ cách ly do dịch Covid, Ủy ban nhân dân quận 2 đã giao cho Ủy ban nhân dân Phường An Phú đã tổ chức niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2.

Thực hiện công văn số 3013/UBND – QLĐT ngày 18/08/2020 của Ủy ban nhan dân quận 2 về lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2. Ủy ban nhân dân phường An Phú báo cáo như sau:

Ngày 03/09/2020 Ủy ban nhân dân phường An Phú đã phối hợp với Bí Thư Đảng bộ bộ phận Khu phố 1, 5; Trưởng khu phố 1, 5 và Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 5 tiến hành niêm yết công khái phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Phú – An Khánh và công văn số 3013/UBND – QLĐT ngày 18/08/2020 của Ủy ban nhan dân quận 2 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Phú và trụ sở khu phố 5, phường An Phú:

- Thời gian niêm yết: 30 ngày kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2020 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020.

- Đối tượng được áp dụng để đi bỏ phiếu: các cư dân có hộ khẩu thường trú tại Dự án Khu đô thị mới An Phú – An Khánh thuộc Phường An Phú, quận 2 và đối tượng đã ký hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nền đất với Công ty HDTC thuộc phường An Phú, đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã xây dựng nhà thuộc phường An Phú.

- Việc bỏ phiếu này được sự giám sát của cán bộ khu phố.

- Hình thức bỏ phiếu: Khi người dân đến bỏ phiếu phải thực hiện việc khai báo địa chỉ thường trú/nền đất nhận chuyển nhượng/giấy chứng nhận nền đất và phải được ghi chú vào trong sổ liệt kê số lượng người dân đi bỏ phiếu. Sau khi hoàn tất các thủ tục như nêu trên thì người dân mới được phát 01 phiếu (có đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân phường An Phú).

Ngày 03/01/2020 Ủy ban nhân dân phường An Phú đã phối hợp với Bí thư Đảng Đảng bộ bộ phận Khu phố 1, 5; Trưởng khu phố 1, 5 và Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 5 cùng với sự chứng kiến của đại diện Phòng quản lý đô thị quận, Phòng Tư pháp quận và Thanh tra quận 2 đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu kiểm tra lấy ra từ thùng phiếu: 2.241 phiếu (trong đó số phiếu hợp lệ là 2.187 phiếu; số phiếu không hợp lệ là 54 phiếu)

- Số phiếu đồng ý: 1.378 phiếu đạt tỷ lệ 63%

- Số phiếu không đồng ý: 758 phiếu đạt tỷ lệ 34,66%;

- Số phiếu có ý kiến khác: 51 phiếu đạt tỷ lệ 2,33 %

Do vậy, việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch mang lợi lợi ích cho người dân – Doanh nghiệp và Nhà nước, cụ thể:

Đối với người dân:

- Khi đồ án quy hoạch 1/2000 điều chỉnh được phê duyệt chính thức, dự án sẽ được Chủ Đầu tư sớm triển khai xây dựng tạo nên bộ mặt cảnh quan đô thị của dự án, đồng thời Chủ đầu tư cũng sớm hoàn chỉnh hạ tầng dự án, qua đó làm tăng giá trị của dự án.

- Ngoài ra, đối với người dân đã bàn giao đất để thi công tuyến đường Lương Định Của khi đồ án quy hoạch 1/2000 điều chỉnh sớm được phê duyệt sẽ sớm được thi công xây dựng nhà để ổn định cuộc sống.

- Đối với các hộ dân vẫn còn đang vướng đền bù, khi đồ án quy hoạch 1/2000 được phê duyệt nhờ đó sẽ tạo nên tính khả thi và hiệu quả kinh tế cho Chủ đầu tư. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư sẽ xem xét tăng mức bồi thường, hỗ trợ đền bù đối với các hộ dân còn vướng đền bù.

- Đồng thời, khi đồ án quy hoạch 1/2000 điều chỉnh được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ sớm triển khai các công trình xã hội hóa: trường học, bệnh viện, nhà trẻ, ... để đảm bảo phục vụ cho con em cư dân và bà con trong dự án.

Đối với Doanh nghiệp:

- Khi đồ án quy hoạch 1/2000 điều chỉnh được phê duyệt sẽ giúp doanh nghiệp sớm triển khai thi công dự án và phát huy hết tiềm lực cho doanh nghiệp tạo nên tính hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên (trong đó có hàng trăm Đảng viên), góp phần tăng thu nhập cho người lao động, đóng thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với Nhà nước:

- Khi đồ án quy hoạch 1/2000 điều chỉnh được phê duyệt sẽ tạo nên hành lang pháp lý đảm bảo cho dự án, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho Ngân sách nhà nước trên cơ sở doanh nghiệp nộp tiền đất bổ sung;

- Bên cạnh đó, bộ mặt cảnh quan đô thị sẽ được đồng bộ, đẹp đẽ và khang trang hơn.

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước khi dự án được đưa vào triển khai, vận hành và kinh doanh.

Theo ĐSPL