VN-Index: 961.47 -4.71 -0.49%

GTGD : 3,107.2 tỷ VNĐ

HNX-Index: 103.22 +0.28 +0.27%

GTGD : 227.9 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

DIC Corp bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ngày 15/7, công ty miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Minh Phú và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tăng làm CEO.
10:42 16/07/2019

Ngày 15/7, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Minh Phú. Ông Phú giữ chúc Phó Chủ tịch HĐQT với mức thù lao là 75 triệu đồng/tháng. Ông Trần Minh Phú sinh ngày 2/10/2963 và giữ chức Tổng giá đốc DIC Corp từ ngày 14/6/2012.

 

Ông Trần Minh Phú. Ảnh: CafeF.

Ngày 15/7, công ty bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tăng làm CEO với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Hoàng Văn Tăng là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Từ ngày 5/8/2013, ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc DIC Corp.

 

Ông Hoàng Văn Tăng. Ảnh: CafeF.

Cuối năm 2018, DIC Corp miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc là ông Lê Văn Tảng và ông Đặng Xuân Hướng.

Theo Người Đồng Hành