VN-Index: 987.13 +10.65 +1.09%

GTGD : 3,045.2 tỷ VNĐ

HNX-Index: 106.31 +0.52 +0.49%

GTGD : 384.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Công ty sản xuất đồ chơi trẻ em tạm ứng cổ tức 40%, chuyển niêm yết tại HNX

NHT sẽ tạm ứng cổ tức 40% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ hơn 27%.
11:18 03/08/2018

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (UPCoM: NHT) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua việc chuyển niêm yết, chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 40%

Cổ đông của NHT đã thông qua tờ trình chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 40%/mệnh giá. Trong đó, tạm ứng bằng cổ phiếu 25% và tạm ứng tiền mặt 15%. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV.

Với gần 5,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà công ty dự kiến chi ra để tạm ứng bằng tiền mặt là 8 tỷ đồng.

Về phương án chia cổ phiếu, số lượng dự kiến phát hành là gần 1,4 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2018.

NHT là doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức rất cao. Hồi tháng 3, công ty cũng chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 60%, tương ứng với số tiền 33 tỷ đồng.

Niêm yết cổ phiếu, phát hành riêng lẻ

Tại đại hội, các cổ đông cũng thống nhất việc chuyển giao dịch cổ phiếu NHT từ sàn giao dịch chứng khoán UPCoM sang niêm yết tại HNX.

Nhằm chuẩn bị vốn thành lập công ty con để đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ, NHT đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành là 1,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ gần 27,3%. Giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với thị giá 52.000 đồng/cp hiện nay.

Với 2 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành riêng lẻ, tổng số cổ phiếu phát hành là 2,9 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 84 tỷ đồng.

Nam Hoa Toys được biết là một trong những công ty sản xuất đồ chơi từ gỗ với kết quả kinh doanh khá tốt hàng năm. Công ty đưa gần 5,5 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ 1/12/2017 với giá trong ngày giao dịch đầu tiên 20.000 đồng/cổ phiếu. Đến nay, cổ phiếu NHT đã tăng hơn nhiều lần lên mức 52.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Người Đồng Hành