VN-Index: 662.53 +0.27 +0.04%

GTGD : 2,542.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 92.64 -0.65 -0.69%

GTGD : 366.4 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Chứng khoán Bản Việt nắm giữ hơn 120 tỷ đồng cổ phiếu Masan MEATLife

VCSC báo lãi sau thuế quý III đạt 150,4 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ.
09:13 22/10/2019

Sau 9 tháng, công ty hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Theo báo cáo tài chính quý III của Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI), công ty đạt 345,7 tỷ đồng trong quý III, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Kỳ này, mảng môi giới vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh thu hoạt động với 137,3 tỷ đồng, nhưng giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp sau đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm 12,6% xuống còn 100,6 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm 5% xuống 90,7 tỷ đồng.

Các mảng hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ bao gồm lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán, lưu ký hay tư vấn tài chính nhưng tỷ trọng trong doanh thu hoạt động đều ở mức thấp.

Chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 96,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với quý III/2018. Chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm lần lượt 31,6% và 8,5%. Kết quả, VCSC báo lãi sau thuế quý III đạt 150,4 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 1.118,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 29% xuống còn 492,6 tỷ đồng và hoàn thành 72% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản VCSC đạt 6.565 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 6.510 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền giảm 28% xuống còn 824 tỷ đồng. Công ty đang cho vay margin 2.886,6 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Các tài sản tài chính FVTPL gấp đôi và đạt 961 tỷ đồng. Danh mục FVTPL của VCSC có các khoản đầu tư lớn (tính theo giá thị trường) là KDH (182,7 tỷ đồng), SCR (123,7 tỷ đồng), HPG (82,7 tỷ đồng), MBB (80 tỷ đồng).

Khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tại thời điểm 30/9 đạt 1.398,9 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu DIG với 426,6 tỷ đồng (tính theo giá thị trường), MWG với 423,5 tỷ đồng, VPB với 176,4 tỷ đồng. Ở mục AFS chưa niêm yết, công ty đang nắm giữ 123,5 tỷ đồng cổ phiếu MNS01 (Masan MEATLife) - đây là cổ phiếu công ty con của Masan (MSN). Khoản mục AFS được coi là 'của để dành' của các CTCK, tài sản tài chính AFS được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu trên bảng bảng cân đối tài sản.

Theo Người Đồng Hành