VN-Index: 1,002.91 -7.12 -0.70%

GTGD : 3,393.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 105.15 -0.88 -0.83%

GTGD : 213.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Chủ tịch Tổng công ty Sông Đà nhận thù lao gần 53 triệu đồng/tháng

Năm 2018, Tổng công ty Sông Đà hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 101% kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên lợi nhuận của riêng công ty mẹ chỉ hoàn thành 13% mục tiêu. Chủ tịch HĐQT công ty nhận thù lao 52,7 triệu đồng/tháng, mỗi ủy viên HĐQT nhận 45,9 triệu đồng/tháng.
09:10 11/06/2019

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên mới công bố, Tổng công ty Sông Đà cho biết trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT công ty nhận 52,7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, 4 Ủy viên HĐQT chuyên trách mỗi người được nhận 45,9 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch HĐQT hiện là ông Hồ Văn Dũng, 4 thành viên HĐQT gồm các ông Trần Văn Tuấn (kiêm Tổng Giám đốc), ông Phạm Văn Quản, ông Nguyễn Văn Tùng và ông Đặng Quốc Bảo.

Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát và hai thành viên BKS lần lượt là 30,6 và 25,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS của Tổng công ty Sông Đà giữ nguyên như thực hiện năm 2018.

Về kết quả kinh doanh, cả năm 2018, toàn tổ hợp Tổng công ty Sông Đà (gồm công ty mẹ và các công ty thành viên) đạt doanh thu 7.945 tỉ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm. Riêng công ty mẹ đạt doanh thu 2.186 tỉ đồng, hoàn thành 91%.

Lợi nhuận sau thuế cả tổ hợp là 362 tỉ đồng, vượt 1% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên công ty mẹ chỉ đạt 27,4 tỉ đồng lãi ròng, bằng 13% mục tiêu.

Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Sông Đà. Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ 2019.

Bước sang năm 2019, tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.300 tỉ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 388 tỉ đồng, trong đó của công ty mẹ là 100 tỉ đồng và công ty con là 288 tỉ đồng.

Kết thúc quí I, TCT Sông Đà đạt lợi nhuận sau thuế 36,5 tỉ đồng, tương đương 9,4% kế hoạch cả năm.

Đại hội cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Phạm Văn Viết, đồng thời bầu bổ sung ông Trần thế Anh vào Ban Kiểm soát.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng