chu tich hdqt vincom retail thai thi thanh hai -

VN-Index: 971.58 +7.30 +0.76%

GTGD : 2,713.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 108.16 +0.25 +0.23%

GTGD : 406.8 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam