VN-Index: 1,002.91 -7.12 -0.70%

GTGD : 3,393.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 105.15 -0.88 -0.83%

GTGD : 213.7 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Chanh dây là khác biệt lớn nhất trong kế hoạch kinh doanh mảng nông nghiệp của HAG và HNG

HAGL Agrico kế hoạch 2018 với doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự đạt khoảng 150 tỷ đồng.
11:28 15/06/2018

Tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới vào ngày 23/6/2018, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm 66% so với năm thực hiện 2017, Công ty sẽ không chia cổ tức trong năm 2018.

Năm 2017, HAGL Agrico đạt 3.321 tỷ đồng doanh thu thuần và 530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận trong năm chủ yếu đến từ việc thoái vốn tại HAGL Sugar cho phía Thành Thành Công.

Chi tiết kế hoạch kinh doanh 2018:

(1) Mảng cao su, diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô và đóng góp doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.

(2) Cây ăn trái, Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và mang lại nguồn thu đáng kể trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018, mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng, chiếm 81% trong cơ cấu doanh thu. Trong đó:

+ Chuối: Dự kiến thu được 106.234 tấn, mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.

+ Thanh Long: Dự kiến thu được 27.166 tấn, mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.

+ Ớt: Dự kiến thu được 15.957 tấn, mang lại doanh thu khoảng 290 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 98 tỷ đồng.

+ Xoài: Dự kiến thu được 1.700 tấn, mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng.

+ Chanh dây: dự kiến năm 2018 thu được 1.700 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng

+ Mít: Dự kiến thu được 786 tấn, mang lại doanh thu kho00 ảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 14 tỷ đồng.

(3) Ngành khác bao gồm cung cấp dịch vụ, mua bán sản phẩm hàng hóa và bán căn hộ, dự mang lại doanh thu khoảng 180 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 13 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư năm 2018, Công ty cho biết tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 7-27/6/2018.

HAGL cũng vừa công bố mục tiêu 2018 đạt 6.217 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.766 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 200 tỷ đồng. Trong đó, ba loại trái cây chuối, thanh long và chanh dây dự kiến tiếp tục là nguồn thu chính của Hoàng Anh Gia Lai.

Về cơ bản, phần lớn doanh thu mảng nông nghiệp của HAGL đến từ HAGL Agrico. Sự khác biệt lớn nhất đến từ sản phẩm chanh dây. Trong khi HAGL Agrico dự kiến chỉ thu về 85 tỷ doanh thu từ chanh dây thì con số này tại HAGL là 665 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ trái cây và gia vị khác của HAGL cũng gần gấp đôi so với con số 395 tỷ đồng của HAGL Agrico (gồm ớt, mít, xoài).

Theo Trí Thức Trẻ