VN-Index: 962.85 +3.65 +0.38%

GTGD : 2,522.8 tỷ VNĐ

HNX-Index: 104.78 -0.07 -0.07%

GTGD : 261.6 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Bắc Ninh xin chuyển gần 81ha đất trồng lúa để thực hiện dự án BT

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 80,82ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án.
09:08 20/01/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị chuyển đất lúa để làm dự án BT của Bắc Ninh.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được công văn của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 80,82ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án.

Khu đất thứ nhất dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá - Đa Hội (theo hình thức BT - đổi đất lấy hạ tầng) có quy mô diện tích 27,24ha, trong đó sử dụng vào 19,1ha đất trồng lúa tại thị xã Từ Sơn.

Dự án này đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng mới đường Trịnh Xá - Đa Hội theo hình thức BT từ ngày 2/12/2009. Dự án cũng được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép khảo sát địa điểm lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị, dịch vụ khai thác giá trị quyền sử dụng đất để hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường Trịnh Xá - Đa Hội.

Bắc Ninh xin chuyển gần 81ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án BT. (Ảnh: Hà Cường)

 

Khu đất thứ hai dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dọc kênh B2 theo hình thức BT có quy mô diện tích 97,07ha, trong đó sử dụng vào 36,03ha đất trồng lúa. Dự án được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng từ ngày 2/12/2009.

Khu đất thứ ba dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ Bắc Phù Khê, xã Phù Khê (đối ứng tuyến đường dọc kênh B2) có quy mô diện tích 28,54ha, trong đó sử dụng 25,69ha đất trồng lúa. Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho phép khảo sát địa điểm từ ngày 22/10/2010.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả 3 khu đất dự kiến thực hiện các dự án nêu trên có trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bắc Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 35 ngày 7/5/2018.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo công văn trình Thủ tướng chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh được chuyển mục đích sử dụng 80,82ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã Từ Sơn đã được phê duyệt.

Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến bằng văn bản về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; Bộ Tài chính có ý kiến về thực hiện dự án theo hình thức BT.

Theo Reatimes.vn